קמילה פרידמן

בעלת תואר ראשון בחינןך מיוחד. מורת שילוב בבית ספר יסו