This Game was created via the web creator, At the moment it's only playable in web player
Activity Content:

1. Reading: Waar komen onze kleren vandaan?
2. Reading: test
3. Text Input
4. Questions: Bangladesh, China, India, Turkije
5. Reading
6. Soundboard: , Katoenproductie
7. Questions: Hoeveel bolletjes katoen heb je nodig voor het maken van 1 T-shirt?, 125, 10, 75, 180
8. Reading
9. Soundboard: Textielarbeiders
10. Questions: Hoeveel verdient een textielarbeider in Bangladesh?, Tussen de 50
en de 200 euro, Tussen de 200
en de 500 euro, Tussen de 500
en 800 euro
11. Puzzle: Een correct loon om waardig te kunnen leven, Voldoende pauze, Een veilig gebouw, Kinderarbeid, Discriminatie en geweld, Onbetaalde overuren
12. Reading
13. Soundboard: Transport
14. Soundboard: Kledingwinkels
15. Questions: Hoeveel kleding wordt er jaarlijks weggegooid?, 4 kg, 6 kg, 8 kg
16. Puzzle: Koop tweedehands en
als je nieuw koopt
doe het in een
faire winkel, Draag kledij
zo lang mogelijk
en herstel kledij, Zamel oude kledij
in en gooi het niet weg, Koop alleen nieuwe
kledij als je er nodig
hebt
17. Slide
18. Reading
19. Reading
20. Questions: Er wordt geen
gebruik gemaakt
van kinderarbeid, Wanneer is een merk fair? , Alle antwoorden
zijn correct, Er wordt een
eerlijke prijs betaald
aan de katoenboeren, De textielarbeiders
werken in veilige
omstandigheden, Bij het maken van
de kledij is er
aandacht voor het
milieu
21. Reading
22. Slide: Hoe kan jij je steentje
bijdragen aan eerlijke kledij? , Ik koop
tweedehands
kledij, Ik koop alleen
nieuwe kledij als
het nodig is, Ik vertel erover
aan vrienden
en familie, Ik heb aandacht
voor welke merken
ik koop, Ik laat kledij
herstellen
23. Reading: HEEL ERG BEDANKT
24. Slide

Play Next:
Smart Play

Loading Related Games

go premium