Activity Content:

1. Koostas Eve Reisalu
2016, Pikkusühikud
Õppematerjal 3.-4. klassile
2. Milline neist ei ole pikkusühik?, km, kg, mm, dm
3. Milline neist on pikkusühik?, cm, ml, ts, min
4. Milline neist on pikkusühik?, l, m, h, t
5. Kirjuta lünka sobiv pikkusühik 
(mm, cm, dm, m, km), Tallinnast Pärnusse on 128, Elektriposti kõrgus on 6, Minu venna pikkus on 134, Raamatu paksus on 2
6. 35 cm, 305 cm, 35 mm, 3 cm 5 mm, 3 m 5 cm, 3 dm 5 cm, Leia sobivad paarid
7. 4000 m, 4 km, 4005 m, 4 km 5 m, 4 km 50 m, 4050 m, Leia sobivad paarid
8. 300 m           3 km, 7 cm               70 mm, 5 dm             40 cm, 3 m            2000 mm, Võrdle (>, <, =)
9. 58 cm               5 m  8 cm, 2 m  7 dm             207 cm, 46 dm              4 m  60 cm, 14 cm              1 dm  4 cm, Võrdle (>, <, =)

Play Next:
Smart Play

Loading Related Games

go premium