Activity Content:

1. Questions: ٣,٢٤, ٤, ٣, قربي يا زهرتي الحلوة  الى أقرب عدد كلي ؟
2. Text Input: ٩,٨٧
قربي الى أقرب عدد كلي
3. Questions: ٣٦, ٣٧, قربي يا حلوة الى اقرب عدد كلي 
٣٦,٦١
4. Questions: قربي يا حلوة الى اقرب جزء من عشر, ٢,٥٨, ٢,٥٠, ٢,٦٠
5. Text Input: قربي الى اقرب جزء من عشر 
٧,٣١
6. Questions: ٤٥,٥٢٢ الى اقرب جزء مئة, هو ٤٥,٥٣
7. Questions: ٠,٥٨٨, ٠,٥٨٩, ٠,٥٨٨٨ الى اقرب جزء من الف
8. Questions: ٧,٦٧٥, ٧,٦٧٥٩, ٧,٦٧٥٩٣ الى اقرب جزء من عشرة آلاف

Play Next:
Smart Play

go premium