Activity Content:

1. עשר מכות מצרים
2. בני ישראל היו עבדים בארץ מצרים. הם זעקו לאלוהים לעזרה ואלוהים שמע לתפילתם. אלוהים פונה למשה ושולח אותו לפרעה לדרוש את שחרור בני ישראל.
6. כל מקורות המים של המצרים 
התמלאו דם, דׇּם
8. כִּנִּים, ארץ מצרים התמלאה בכינים על האדמה, על האדם ועל הבהמה
10. דֶּבֶר, דֶּבֶר
11. שְׁחִין, פצעים היו על גופם של המצרים ועל בהמותיהם
13. אַרְבֶּה, חגבים פשטו על שדות ופרדסי מצרים
14. חֺשֶׁךְ, בגלקסיה רחוקה רחוקה..., אפלה מוחלטת היתה על כל מצרים
15. מַכַּת בְּכוֹרוֹת
16. שחרור בני ישראל

Play Next:
Smart Play

Loading Related Games

go premium