,   Ages 14+

שליפה מתוך הגדרה
עם רמזים סמנטיים פונולוגיים וויזואליים
מיועד למבוגרים עם אפזיה (הפרעת שפה נרכשת)
מומלץ לתרגול עם קלינאית תקשורת או לאחר הדרכה


Embed


Activity Content:

1. שליפה מתוך הגדרה
2. פרי אדום בעל גרעינים רבים, רמז סמנטי, לתשובה
3. נוהגים לאכול אותו בראש השנה, לתשובה
4. רימון
5. רמז ויזואלי, כלי תחבורה ממונע בעל שני גלגלים, לתשובה
6. לתשובה
7. אופנוע
8. בד שמחמם את הצוואר כשקר, רמז פונולוגי, לתשובה
9. קצר, ארוך, __, __ __, לתשובה
10. צעיף
11. כלי עבודה באמצעותו דופקים מסמרים, רמז סמנטי
12. עשוי מעץ ומברזל, לתשובה
13. פטיש
14. לתשובה, זמר מפורסם ששר את השיר ״עטור מצחך״, רמז ויזואלי
17. מכשיר חשמלי באמצעותו ניתן להרתיח מים, רמז פונולוגי
19. קומקום
20. רמז סמנטי, מקום בו נוהגים יהודים להיתכנס בשבת ולהתפלל
21. במקום זה יש ספרי תורה רבים
22. בית כנסת
23. רמז ויזואלי, כלי מטבח באמצעותו מסננים פסטה
24. לתשובה
25. מסננת
26. כלי רכב ששמו כשם של חרק בעל כנפיים, רמז פונולוגי
27. לתשובה


Play Next:

Smart Play